Đề thi GIS-Hệ thống thông tin địa lý.


Chuẩn bị thi GIS rồi mà chưa học được cái gì cả.
Lên mạng kiếm vài cái đề mà cũng không có cái nào cần cho mình.
Kiếm được cái đề thực hành GIS của ĐH BKĐN mà mình lại không thi thực hành mới chết.
Thì cứ share cho ai cần thôi

  • Name : Đề thi phần thực hành GIS của ĐH BKĐN
  • Type file : * rar (bao gồm 10 đề thi)
  • Link 4shaare : Download
  • Link ủng hộ - mediafile : Download
Còn đây là đề thi của Lý thuyết - (Thấy cái này được việc nhất.)
  • Name : Đề thi phần lý thuyết GIS của CĐ Tài nguyên và môi trường TP HCM.
  • Type file : * doc (bao gồm 5 đề thi)
  • Link 4share : Download
  • Link ủng hộ - ADriver : Download
  • Xem trước File này >>Còn đây là đề thi GIS sưu tầm trên tailieu.vn:

Pages