Giám sát thi công và nghiệm thu lắp đặt thiết bị trong công trình dân dụng.

- Bộ xây dựng - Chương trình bồi dưỡng Kĩ sư và tư vấn giám sát xây dựng.
- Bài giảng môn học: Giám sát thi công và nghiệm thu lắp đặt thiết bị trong công trình dân dụng.
- Người biên soạn : PGs Lê Kiều - ĐH Kiến trúc Hà Nội
- Số trang 78
- Hà Nội, 1-2002

- Tên file : Nghiệm thu lắp đặt thiết bị trong công trình dân dụng
- Link 4share : Download
- Link ủng hộ - mediafile : Download
- Xem trước File này >>
Hướng dẫn : Đối với link ủng hộ - Chờ 5 giây - Click SKIP AD

Đăng nhận xét

0 Nhận xét