Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Công bố năm 1969


Trích Di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh-Công bố năm 1969 :
"Cuộc chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta dù phải kinh qua gian khổ,hi sinh nhiều hơn nữa,song nhất định thắng lợi hoàn toàn.
Đó là một điều chắc chắn.
Tôi có ý định đến ngày đó,tôi sẽ đi khắp hai miền Nam Bắc,để chúc mừng đồng bào,cán bộ và chiến sĩ anh hùng,thăm hỏi các cụ phụ lão,các cháu thanh niên và nhi đồng yêu quý của chúng ta.
Kế theo đó,tôi sẽ thay mặt nhân dân ta đi thăm và cảm ơn các nước anh em phe xã hội chủ nghĩa,và các nước bầu bạn năm châu đã tận tình ủng hộ và giúp đõ cộc chống Mỹ,cứu nước của nhân dân ta."


- Tên sách : Di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh
- Số trang : 6
- Type file : *pdf - 117.36Kb

Xem trước File.
- DOWNLOAD

Đăng nhận xét

0 Nhận xét