Giáo trình bảo trì máy tính


Đây là tài liệu ngoài chuyên ngành nhưng suốt ngày ngồi máy tính thì nó cũng có ích đó.

Tên sách : Giáo trình bảo trì máy tính.
Tác giả :không rõ
Số trang 68.
-------
Type : pdf  - Size : 398.57Kb
Link mediafile
Hướng dẫn Download


 Sơ lược :
Phần 1 : Giới thiệu khái quát về máy tính và các thiết bị ngoại vi
Phần 2 : Cài đặt hệ thống máy tính.
Phần 3 : Cài đặt phần mềm máy tính.
Phục lục 1 : Các mã lỗi.
Phục lục 2 : Thông báo lỗi.
Phục lục 3 : Các mã lỗi Bip.

Đăng nhận xét

0 Nhận xét