Giáo trình hóa học đại cương


"Hóa học là một trong những lĩnh vực khoa học tự nhiên nghiên cứu về thế giới vật chất và sự vận động của nó,nhằm tìm ra các quy luật vận động để vận dụng vào cuộc sống."

Tên sách : Giáo trình hóa học đại cương
Tác giả : ThS. Từ Anh Phong - Học viện bưu chính viễn thông.
Số trang 105.
-------
Type : pdf  - Size : 1.82Mb
Link mediafile
Hướng dẫn Download  Sơ lược :
Bài 1 : Một số khái niện và định luật cơ bản của hóa học.
Bài 2 : Cấu tạo nguyên tử
Bài 3 : Liên kết hóa học và cấu tạo phân tử.
Bài 4 : Động hóa học.
Bài 5 : Đại cương về dung dịch.
Bài 6 : Dung dịch và các chất điện ly.
Bài 7 : Điện hóa học.
Bài 8 : Nhiệt động hóa học.
Hướng dẫn giải bài tập và trả lời các câu hỏi hóa học.


Đăng nhận xét

0 Nhận xét