Giáo trình Kỹ thuật điện

Giáo trình kỹ thuật điện là ngành kỹ thuật ứng dụng các hiện tượng điện từ để biến đổi năng lượng,điều khiển,xử lý tín hiệu.Năng lượng điện ngày nay trở nên cần thiết và đóng vai trò vô cùng quan trọng trong đời sống và sản xuất của con người.

Nội dung bài giảng bao gồm 3 phần chính:
Phần 1 : Mạch điện và đo lường điện
Phần 2 : Máy điện
Phần 3 : Thí nghiệm kỹ thuật điện
-------
Tên sách : Giáo trình Kỹ thuật điện. (dành cho các ngành không chuyên)
Tác giả : KS.Nguyễn Tuấn Hùng - đh Thủy sản Nha Trang.
Kiểu file : pdf -
Download Tại đây.

Đăng nhận xét

0 Nhận xét