Giáo trình toán cao cấp A1Tên sách : Giáo trình toán cao cấp A1
Tác giả : ĐH quốc gia TP.Hồ Chí Minh - Trung tâm phát triển công nghệ thông tin.
Số trang 146.
Sưu tầm và chỉnh sửu bởi hoangly85
-------
Type : pdf  - Size : 4.5Mb
Link mediafile
Hướng dẫn Download


 Sơ lược :
Bài 1 : Giới hạn và liên tục
Bài 2 : Đạo hàm và vi phân của một số biến.
Bài 3 : Ứng dụng của đạo hàm.
Bài 4 : Nguyên hàm và tích phân bất định.
Bài 5 : Tích phan hàm hữu tỉ và ham lượng giác.
Bài 6 : Một số dạng tích phân khác.
Bài 7 : Tích phân xác định.
Bài 8 : Phương phác tích phân xác định.
Bài 9 : Tích phân suy rộng.
Bài 10 : Ứng dụng của tích phân.
Bài 11 : Chuỗi số và tiêu chuẩn hội tụ.
Bài 12 : Chuỗi số và tiêu chuẩn hội tụ (tt).
Bài 13 : Chuỗi tổng quát,chuỗi hàm.
Bài 14 : Chuỗi lũy thừa.

Đăng nhận xét

0 Nhận xét