Những vật liệu mở ra thời đại mới.


Để đáp ứng nhu cầu bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khoẻ con người và giành được đỉnh cao trong cuộc cạnh tranh về vật liệu xây dựng kiểu mới trên thị trường thế giới trong thế kỷ 21, trong nhiều năm qua, nhiều nước công nghiệp phát triển đã đầu tư vào nghiên cứu và triển khai nhiều công nghệ cao mới nhằm cải tiến vật liệu xây dựng truyền thống như công nghệ vật liệu nano, công nghệ xử lý bề mặt v.v…
Từ những công trình nghiên cứu này, các nhà khoa học đã thu được những vật liệu xây dựng có nhiều công năng, đáp ứng được nhu cầu nói trên, mở ra thời đại mới trong lịch sử phát triển khoa học vật liệu. Chúng tôi xin cung cấp tới bạn đọc cuốn sách: "Những vật liệu xây dựng mở ra thời đại mới" nhằm giới thiệu các thành tựu khoa học này.
Trong tổng luận này có 2 bài đầu nói về phương hướng phát triển vật liệu xây dựng trong thế kỷ 21 và những công nghệ cao mới được ứng dụng vào sản xuất VLXD. Tiếp sau là một loạt bài nói về công nghệ nano, vật liệu nano với những tính năng rất đặc biệt, có tương lai ứng dụng kỳ diệu tại nhiều lĩnh vực khoa học và đời sống, trước mắt được ứng dụng để nâng cao tính năng VLXD. Trung Quốc là nước đang phát triển cũng rất chú trọng nghiên cứu vật liệu nano và đã ứng dụng thành công vào cải tiến một số sản phẩm VLXD.
Tổng luận này được phát hành để phục vụ cán bộ lãnh đạo, quản lý và nghiên cứu trong và ngoài ngành xây dựng.

- Tên sách : Nhưng vật liệu xây dựng mở ra thời đại mới.
- Trung tâm tin hoc - Bộ xây dựng
- Số trang 36 - Kiểu File *pdf - Size: 318.63 Mb
- Download : Tại đây
- Xem trước file
Sưu tầm tại Choxaydung.vn

Đăng nhận xét

0 Nhận xét