Ứng dụng Etab trong thiết kế vách cứng nhà cao tầng.

Với công trình nhà cao tầng phần tử vách là không thể thiếu.có nhiều quan điểm để thiết kế cách cứng....Ở đây xem vách là cấu kiện cột chịu nén uốn và tính vách như bình thường.Kết hợp với Etab để thiết kế và có điều chỉnh để bố trí cốt thép cho hợp lý.


Tài liệu :Ứng dụng Etab trong thiết kế vách cứng nhà cao tầng
Theo : ttk1204@yahoo.com.
Số trang 13.
-------
Type : pdf  - Size : 392.79 Kb
Link mediafile
Hướng dẫn Download

Tập tin tải về
Bấm vào đây để tải về

Pages