Số liệu và kết quả bài tập lớn môn ổn định và động lực học công trình

Số liệu bài tập lớn môn Ổn định và động lực học công trình.
GVHD : Thái Hoàng Phong - ĐH Bách Khoa Đà Nẵng
HD: Sử dụng Add in Slover trong Excel để giải.

1.Đề bài tập lớn - BTL ODCT.doc - 58.5KB
Click vào đây để tải file

2. Số liệu và kết quả bài 1 :Tìm Pth của khung chịu lực
Click vào đây để tải file

3. Số liệu và kết quả bài 2 : Tìm Pth của dầm chịu lực
Click vào đây để tải file

Chúc các bạn đạt được kết quả tốt.

Đăng nhận xét

0 Nhận xét