[Sách] Đà giáo di động

Đà giáo di động

Tác giả : Nguyễn Viết Trung
Bài giảng tư vấn giám sát giai đoạn nâng caoMục lục
1.1. Đặc điểm chung của công nghệ thi công cầu BTCT DƯL bằng phưng pháp đà giáo đẩy
1.1.1. Công nghệ đổ bê tông tại chỗ trên đà giáo cố định
1.1.2. Công nghệ đổ bê tông tại chỗ theo phương pháp đúc đẩy
1.1.3. Công nghệ đổ bê tông tại chỗ trên đà giáo di động
1.1.4. Công nghệ đổ bê tông tại chỗ theo phương pháp đúc hẫng và đúc hẫng cân bằng
1.1.5. Tính năng cơ bản của công nghệ
1.2. Các loại hình của công nghệ và chu trình hoạt động
1.2.1. Hệ thống MSS loại chạy dưới
1.2.2. Hệ thống MSS loại chạy giữa
1.2.3. Hệ thống MSS loại chạy trên
1.2.4. Các phần cơ bản của hệ thống đà giáo
1.2.5. Một số vấn đề liên quan đến công nghệ

Đăng nhận xét

0 Nhận xét