[Sách] Kỹ thuật xử lý nước ngầmTác giảGreen Eye Environmental
Sơ lược:
Nước là thành phần không thể thiếu của sự sống. Nhiều vùng tại nước ta hiện nay, nước ngầm là nguồn cung cấp chính cho sinh hoạt. Vậy người ta xử lý nước ngầm như thế nào và dựa trên những công nghệ nào ?
1. Tổng quan về nước ngầm
2. Một số quá trình cơ bản xử lý nước ngầm
3. Khử sắt trong nước ngầm
4. Các phương pháp khử sắt trong xử lý nước
5. Một số giai đoạn về công nghệ khử sắt trong nước cấp
6. Một số thiết bị khử sắt thường được sử dụng
7. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình khử sắt
8. Áp dụng quá trình khử sắt vào việc xử lý nước ngầm để cấp nước cho cộng đồng dân cư nông thông nghệ / Kỹ thuật ứng dụng khác / Công nghệ môi trường

Đăng nhận xét

0 Nhận xét