Hướng dẫn Revit Architecture tiếng việt


Bộ sách gồm 8 chương:
Chương 1: Tổng quan về REVIT và Bim
Xem và tải về máy

Chương 2: Những kĩ năng căn bản để sử dụng Revit Architecture
Chương 3: Thiết kế không gian chức năng
Xem và tải về máy

Chương 4: Chi tiết hóa các không gian chức năng
Xem và tải về máy

Chương 5: Diện tích thiết kế
Xem và tải về máy

Chương 6: Hệ kết cấu của công trình
Xem và tải về máy

Chương 7: Hiệu chỉnh tường bào
Xem và tải về máy

Chương 8: Vật liệu và màu sắc
Xem và tải về máy

Đăng nhận xét

0 Nhận xét