CÁO LỖI CÙNG CÁC BẠN

Trong bài đăng "Đồ án BêTông Cốt thép 2 (BTCT2)" có sự sai sót không đáng có.File Đồ án tham khảo mình đã share cho các bạn đó chỉ là file quảng cáo của tác giả up lên cho các bạn SV có ý định làm đồ án thuê theo lời của Authority).

Mình xin lỗi các bạn vì đã không xem kĩ (vì đồ án của mình không thể ap dụng bài này) trước khi share cho các bạn.
Vậy nay mình sẽ xóa bài đăng này.mong các bạn thông cảm.
Tham khảo DA BTCT2

Pages