Giáo trình ổn định công trình.

Tên sách : Giáo trình Ổn định công trình.
Tác giả : PGS.TS. Lê Viết Giảng.
Số trang 133
Nội dung : Gồm 6 chương
Chương 1 : Mở đầu
Chương 2 : Các phương pháp nghiên cứu
Chương 3 : Ổn định của các thanh thẳng
Chương 4 : Ổn định của các khung phẳng
Chương 5 : Ổn định của dầm liên tục và của dàn
Chương 6 : Ổn định của dầm uốn phẳng
-----------------
Tên file: on dinh cong trinh-2007.pdf
Size : 4.83MB

Note:
Môn này có bài tập lớn,bao gồm 2 câu tìm lực tới hạn của khung và dầm.
Xem tại đây

Đăng nhận xét

0 Nhận xét